НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Такий борг можна стягнути, якщо є листування щодо домовленостей, документи, що підтверджують, поставку товару, надання послуг або оплату товару/послуг (накладні, квитанції, рахунки, акти ...)

У випадку, якщо кошти не були повернуті боржником у встановлений термін, слід звертатися до суду.
Для ухвалення рішення про стягнення боргу зазвичай достатньо мати оригінал розписки, підписаний боржником, із зазначенням того, що він отримав гроші в борг із зобов'язанням їх повернути.
Якщо в розписці не зазначений строк повернення грошей, необхідно перед зверненням до суду направити на ім’я боржника лист-вимогу про повернення коштів.
Розгляд справи про стягнення боргу за розпискою охоплює не лише повернення боргу, а і на стягнення правильно розрахованих процентів за користування грошовими коштами, штрафних санкцій, індексу інфляції.

Як показує досвід, не завжди варто звертатися до суду. При професійному врегулюванні переговорів досягти консенсусу в досудовому порядку цілком реально, якщо, звичайно, сторони налаштовані на мирне вирішення конфлікту.

Ухваленням судового рішення захист порушених прав та свобод закінчується не завжди. Навіть якщо ви виграли справу і рішення суд прийняв на вашу користь, боржник навряд чи сам «побіжить» виконувати рішення.
На випадок необхідності примусити боржника до виконання судового рішення існує процедура виконавчого провадження.
Процес виконання судового рішення може затягнутись на досить довгий час, і, аби повернути свої гроші чи добитись виконання інших дій, які визначив суд, потрібно тримати на контролі процедуру виконавчого провадження.

Пенею є неустойка, яка обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання і нараховується за кожен день прострочення платежу. Стягнути пеню можна лише у випадку, якщо це прямо передбачено умовами договору або окремою письмовою угодою між сторонами договору. Недостатньо послатися на усну домовленість.
Для взаємовідносин за участю юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців законодавством встановлено граничний розмір пені, яка не може перевищувати розмір подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.
Приклад розрахунку пені:
Згідно з договором поставки покупець зобов`язаний перерахувати постачальнику за поставлений товар 25 000 грн. протягом 5 банківських днів із моменту постачання. Останній день оплати – 01.03.17 р. Станом на 11.05.17 р. кошти не перераховано. Таким чином, прострочення платежу з 02.03.17 р. по 11.05.17 р. становило 71день. Договором передбачено нарахування пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.
Зробимо розрахунок пені для цієї ситуації.
1. Облікова ставка НБУ:
    - за період з 02.03.17р. по 13.04.17. (43 дн.) - 14% річних (0,14);
    - за період з 14.04.17 р. по 11.05.17 р. (28 дн.) – 13 % річних (0,13).
2. Пеня за періодами облікової ставки НБУ:
    25 000 х 2 х 0,14 : 365 х 43 = 824,65 (грн.);
    25 000 х 2 х 0,13 : 365 х 28 = 498,63 (грн.).
3. Разом сума пені становитиме:
    824,65 грн.+ 498,63 грн. = 1323,28 грн.

Так, це цілком реально. Але для цього потрібно чітко і продумано діяти. Особливо важлива оперативність дій. Ми використовуємо практику комплексної реакції на рейдерську атаку. Тобто на об’єкт одночасно виїдуть не тільки адвокати, а й працівники охоронної компанії. Це дозволить стримати силовий тиск і зупинити будь-які дії рейдерів до приїзду юристів. Вони ж зі свого боку зможуть на законних підставах відбити рейдерську атаку.

На сьогоднішній день, розмір статутного капіталу, необхідний для реєстрації і діяльності товариства з обмеженою відповідальністю, так само, як і розмір статутного капіталу приватного підприємства, законодавством не врегульований, тому суб'єктам, які бажають зареєструвати юридичну особу саме в згаданих формах, дозволяється формувати статутний капітал таким, яким вони вважатимуть за потрібне.

Відповідно до ст. 33 Закону України «про оренду землі» по закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).
Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі.
До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди.
При поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.
У разі, якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі, такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.
У цьому випадку додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у місячний строк в обов’язковому порядку.

Передзвоніть мені


Будь ласка, вкажить номер телефону і ми Вам зателефонуємо