• повний юридичний супровід господарської діяльності агровиробників, переробних підприємств, агротрейдерів, сільськогосподарських підприємств усіх галузей і циклів АПК;

 • допомога в заснуванні і реєстрації підприємств в сфері АПК;

 • правова підтримка в отриманні реєстраційних, ліцензійних документів в сфері АПК, а також дозвільної документації в сфері фіто-санітарного, ветеринарного контролю, контролю якості продукції, сертифікації, стандартизації;

 • супровід договірної діяльності сільськогосподарських підприємств, правова експертиза, складання проектів договорів поставки, перевезення, надання послуг, зберігання, охорони та ін., контроль за дотриманням умов договорів;

 • супровід діяльності фермерських господарств, придбання ними прав на земельні ділянки;

 • консультування з усіх нюансів паювання земель КСП, алгоритмів і процедур оформлення пайового майна, способів придбання права власності на землю під будівлями і дворами колишнього КСП;

 • юридичний супровід операцій із земельними паями (в т. ч. незатребуваними, нерозподіленими, оформленими); правова допомога в трансформації земельної частки (паю) в земельну ділянку; супровід використання земельних паїв на меліорованих землях і багаторічних насадженнях;

 • юридичний супровід при оформленні прав на землю (укладення договорів оренди земельних ділянок, договорів сервітуту, емфітевзису, суперфіцію) і їх державної реєстрації;

 • надання консультацій з питань державного регулювання ринків сільськогосподарської продукції;

 • правове забезпечення механізації сільськогосподарських процесів, операцій з транспортування і зберігання сільськогосподарської продукції, оптової та роздрібної торгівлі сільськогосподарською продукцією;

 • надання консультацій з питань здійснення фінансових операцій в аграрному секторі (кредитування АПК, страхування, лізинг, аналітика ризиків);

 • надання правового консультування з питань оподаткування з урахування нюансів проведення господарської діяльності в сфері аграрного бізнесу, а також пов’язаних з ним сфер (харчова і переробна промисловість);

 • здійснення представництва та супроводу агропромислових підприємств в процесі можливих перевірок фіскальними та іншими контролюючими органами;

 • супровід судових і позасудових процедур банкрутства підприємств аграрного сектору, а також їх реорганізації та ліквідації;

 • надання юридичної допомоги сільськогосподарським виробникам по врегулюванню спорів, що виникають в процесі провадження господарської діяльності, відносин з орендодавцями і пайовиками;

 • моделювання способів захисту від недобросовісної конкуренції та дискримінаційних умов діяльності на ринку АПК;

 • протидія рейдерству, захопленню підприємств, земельних та інших активів в сфері АПК;

 • організація надання правової допомоги адвоката при розгляді державними органами справ про адміністративні правопорушення, а також під час кримінального провадження за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень у сфері АПК;

 • предсавництво інтересів під час досудового вирішення спорів і в судових органах за участю учасників аграрних відносин, в тому числі і в арбітражах.