• проведення юридичних аудитів компаній;

  • вибір оптимального податкового режиму;

  • косультування з питань ведення господарської діяльності в різних галузях економіки, включаючи питання ліцензування;

  • правовий супровід господарської діяльності юридичних осіб, їх філій, представництв та дочірніх компаній; фізичних осіб-підприємців;

  • супровід отримання пакету дозвільних документів, включаючи ліцензії і необхідні дозволи на здійснення будь-яких видів діяльності;

  • правова експертиза договорів і гарантійних зобов’язань;

  • надання послуг з укладення зовнішньоекономічних контрактів та здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

  • надання консультацій з питань здійснення і оподаткування фінансових операцій, супровід операцій з іноземного інвестування;

  • здійснення представництва та супроводу в процесі можливих перевірок фіскальними та іншими контролюючими органами;

  • структурування трудових правовідносин, складання посадових інструкцій, колективних договорів, розроблення трудових угод; надання допомоги в працевлаштуванні іноземних громадян в Україні, в тому числі отримання дозволів на працевлаштування;

  • юридичний супровід господарських спорів, спорів щодо стягнення заборгованості та відшкодування збитків, інших спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності.