• надання консультацій з питань реєстрації торгових марок (знаків для товарів і послуг);

  • супровід отримання патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, в тому числі через міжнародні процедури реєстрації;

  • правовий аудит об’єктів інтелектуальної власності;

  • угоди з передачі прав інтелектуальної власності (ліцензії, продаж прав інтелектуальної власності, внесення до статутного капіталу юридичної особи, франчайзинг);

  • перевірки контролюючих органів з питань прав інтелектуальної власності;

  • захист прав інтелектуальної власності;

  • успадкування прав інтелектуальної власності;

  • підготовка претензій до юридичних і/або фізичних осіб про припинення порушень прав інтелектуальної власності клієнта;

  • представництво інтересів клієнта в судах з метою заборони неправомірного використання об’єкта права інтелектуальної власності, а також визнання недійсними охоронних документів, які порушують права і законні інтереси клієнта.