• заснування та реєстрація юридичних осіб всіх організаційно-правових форм, філій, представництв та дочірніх компаній, фізичних осіб-підприємців;

 • розробка установчих документів, внутрішніх (локальних) нормативних документів і положень компаній;

 • захист прав учасників (акціонерів) компаній, організація скликання та проведення загальних зборів учасників господарського товариства, забезпечення дотримання усіх необхідних формальностей; складання протоколів та рішень, супровідних документів; оскарження рішень загальних зборів;

 • упорядкування структури володіння корпоративними правами; розподіл активів і зобов’язань між різними юридичними особами з метою мінімізації ризиків; перерозподіл податкового навантаження між суб’єктамигрупикомпаній;

 • юридичний супровід збільшення та зменшення статутного капіталу господарського товариства та капіталу приватного підприємства; конвертації боргових зобов’язань у частки в статутному капіталі;

 • правова допомога в організації докапіталізації і внесення учасниками додаткових внесків до статутного капіталу, в тому числі новими учасниками товариства; внесення додаткових вкладів нових учасників як збільшення статутного капіталу;

 • здійснення необхідних дій, щодо внесення змін у внутрішню структуру компаній;юридичний супровід всіх форм корпоративної реструктуризації компанії, передпродажна підготовка корпоративного активу;

 • проведення переговорів в інтересах клієнта про умови придбання або продажу бізнесу, корпоративних прав, акцій і часток у компаніях;

 • протидія протиправній мінімізаціїчасток засновників;

 • правовий супровід виключення учасника з господарського товариства, застосування інших форм корпоративної відповідальності;

 • супровід реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов’язаних зі змінами в компанії або групі компаній: зміна директора, видів діяльності, складу засновників, місцезнаходження, назви компанії (підприємства), зміни статутного капіталу підприємства та інші зміни статутних документів;

 • стратегічне планування і структурування угод у сфері корпоративного фінансування, консультування з питань зменшення пов’язаних з угодами ризиків, в т. ч. консультації щодо дотримання вимог, шо стосуються іноземних інвестицій і валютного контролю;

 • консультування з питань виплати дивідендів в господарських товариствах; оптимізація процесу виплати дивідендів;

 • правовий супровід ліквідації юридичної особи за рішенням власника, забезпечення проходження всіх необхідних формальних процедур;

 • юридичний супровід процедур банкрутства та санації підприємств, що знаходяться в процедурі банкрутства;

 • супровід процесів розподілу майна юридичної особи між кредиторами, учасниками (акціонерами) і третіми особами після його ліквідації (припинення);

 • позасудове і судове вирішення корпоративних спорів, в тому числі між учасниками (акціонерами), між учасником (акціонером) і товариством (органом управління);

 • юридичний захист у разі протиправних посягань на майно або активи компанії; розробка превентивного правового механізму захисту від рейдерства.