• організація системної претензійної роботи;

 • правовий захист боржника від зловживань кредиторів, банків, колекторів і заставоутримувачів;

 • юридична допомога в знятті обтяженьщодо майна клієнтів з боку третіх осіб, в тому числі заставних, іпотечних обтяжень, арештів, судових арештів, податкових застав, забезпечувальних заходів, заборон на відчуження, обмежених речових прав третіх осіб (володіння, користування) щодо майна клієнта;

 • захист інтересів клієнта у всіх органах державної влади та місцевого самоврядування при розгляді питань, що стосуються майнових та особистих немайнових інтересів клієнта;

 • підготовка обґрунтованих відповідей на податкові запити органів ДФС, організація грамотної комунікації з податковими органами з питань обміну фіскальною інформацією в різних ситуаціях; комплексний аналіз ситуації, розробка стратегії поведінки клієнта з точки зору розкриття частини інформації або повної відмови в наданні інформації на необґрунтований запит;

 • юридична допомога в процесі проведення планових та позапланових контрольних фіскальних заходів; юридичний супровід податкових звірок і документальних перевірок, оскарження їх результатів;

 • юридична перевірка підстав для допуску перевіряючих до перевірки, складання обґрунтованих заперечень і пояснень з мотивівне допуску, оскарження незаконних дій, вимог і рішень перевіряючих на етапі допуску до перевірки та її початкового етапу;

 • адміністративне і судове оскарження податкових повідомлень-рішень; юридичний захист від необґрунтованого донарахування штрафних (фінансових) санкцій, накладення податкової застави або арешту на активи клієнта;

 • адміністративне та судове оскарження рішень органів контролю (нагляду) в сфері господарської діяльності;

 • правова допомога в підготовці відповідей на запити органів внутрішніх справ (Національної поліції), органів прокуратури, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, слідчих і оперативних органів, правова допомога при виклику клієнта до зазначених органів;

 • консультування клієнтів з питань грамотної комунікації зі слідчими органами щодо пов’язаних з контрагентами кримінальних проваджень; аналіз ступеня ризиків і зв’язку кримінальних проваджень з діяльністю компаній клієнта; вибудовування правильної стратегії і тактики поведінки, підготовка доказової бази для захисту компаній клієнта;

 • організація захисту у разі затримання та доставлення клієнта в орган досудового розслідування;

 • організація допомоги адвоката при проведенні правоохоронними органами обшуків на підприємстві (в офісі, на складі, інших приміщеннях), а також при отриманні тимчасового доступу до речей і документів;

 • комплексна правова допомога у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування; оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора.