• організація представництва (захисту) клієнта в судах всіх юрисдикцій і інстанцій з корпоративних, банківських, кредитних, податкових, митних, земельних, майнових спорів; спорів щодо об’єктів права інтелектуальної власності, спорів у сфері нерухомості та будівництва; спорів про захист прав споживачів, спорів що випливають з попередніх договорів і протоколів про наміри, з договорів оренди, лізингу, страхування, з договорів про надання послуг; спорів з суб’єктами владних повноважень, у справах про стягнення матеріальної та моральної шкоди, про порушення грошових зобов’язань і застосування всіх видів відповідальності за такі порушення, про притягнення посадових осіб підприємств до адміністративної відповідальності, пов’язаної з веденням підприємницької діяльності, у справах за зверненнями органів ДФС та інших контролюючих органів;

 • судове оскарження результатів податкових перевірок та інших інструментів фіскального контролю; рішень уповноважених органів про притягнення клієнта до адміністративної відповідальності;

 • ведення судових справ за участю іноземних юридичних і фізичних осіб;

 • проведення процесуального правового аудиту судової справи або групи справ;

 • аналіз судової практики;

 • розробка процесуальної стратегії і тактики;

 • організація проведення всіх видів судових експертиз у справі, а також експертних досліджень;

 • оскарження заочних рішень;

 • підбір і аналіз підстав апеляційного та касаційного оскарження рішень, постанов і ухвал судів всіх юрисдикцій; підготовка апеляційних та касаційних скарг з супровідними документами і обґрунтуваннями;

 • складання і подача скарги в Європейський суд з прав людини в інтересах клієнта;

 • контроль виконання судових рішень на всіх стадіях виконавчого провадження;

 • систематична робота з недопущення процесуальних диверсій і призупинення примусового стягнення;

 • робота з державними та приватними виконавцями;

 • правовий супровід процедур реалізації майна, на яке накладено арешт; контроль проведення публічних торгів, аукціонів з дотриманням усіх необхідних формальностей;

 • судове оскарження рішень, дій та бездіяльності державного і приватного виконавця; визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню, запобігання протиправним діям виконавця і/або стягувача у виконавчому провадженні;

 • розшук майна та активів боржника, в тому числі прихованих;

 • організація виконання рішень третейських судів та комерційних арбітражів на території України;

 • супровід процедур визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні.