Превентивні заходи

 

 • експертиза та налаштування поточних бізнес-процесів клієнта з точку зору безпеки та потенційних адміністративних і кримінальних ризиків і перешкод;

 • перевірка сумлінності контрагентів;

 • юридичний аудит документообігу та зберігання документації на підприємстві;

 • розробка договорів про нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці;

 • аналітична робота з персоналом клієнта, проведення семінарів і тренінгів з питань юридичної безпеки бізнесу клієнта;

 • розробка методичних рекомендацій та інструкцій щодо захисту бізнесу клієнта в конкретних кризових ситуаціях;

 • розподіл активів і зобов’язань по різним юридичним особам з метою мінімізації ризиків;

 • розробка превентивного правового механізму захисту від рейдерства;

 • комплексна протидія рейдерству, захопленню підприємств, нерухомого та іншого майна, блокування рахунків, а також інших критичних і важливих активів підприємства;

 • юридичний захист від корпоративного вимагання (гринмейлу), шахрайства, розтрати майна підприємства довіреними особами, юридичне переслідування розкрадань та інших злочинів у відношенні активів клієнта;

 • організація та налагодження системи технічної безпеки на підприємстві клієнта: створення та впровадження технічних рішень в сфері кібербезпеки та захисту від втручання в комп’ютерні мережі та системи клієнта;

 • розробка і організація технічних заходів щодо захисту підприємств (офісів, інших приміщень), настройка системи загальної безпеки групи компаній клієнта;

 • моніторинг правових титулів, публічних реєстрів, відкритих і доступних закритих даних щодо майна і важливих активів клієнта; своєчасне повідомлення про погрози і реагування на них;

 • моделювання способів захисту від недобросовісної конкуренції та дискримінаційних умов діяльності.

 

Переговори та медіація

 

 • вивчення і юридичний аналіз правовідносин, які є предметом переговорного процесу, правова кваліфікація та оцінка ситуації;

 • супровід процесу узгодження умов комерційних контрактів (купівля-продаж, дарування, поставка, оренда, лізинг, підряд, порука, завдаток, застава, кредит, іпотека, позика, страхування, зберігання, перевезення, доручення, комісія, поступка, спільна діяльність, інвестиційні проекти);

 • розробка правових аргументів для посилення правової та переговорної позиції клієнта в переговорному процесі;

 • обговорення з клієнтом можливості досягнення консенсусу з опонентом/контрагентом, прийнятних варіантів і «мінімальної суми»;

 • розробка і впровадження стратегії досудового врегулювання спору; підготовка процесуальної документації;

 • супровід переговорних процесів щодо реструктуризації боргових зобов’язань;

 • супровід переговорів щодо укладення мирової угоди, контроль виконання;

 • оформлення угод, інших документів, що укладаються за результатами медіації.

 

Позасудові процедури

 

 • організація системної претензійної роботи;

 • правовий захист боржника від зловживань кредиторів, банків, колекторів і заставоутримувачів;

 • юридична допомога в знятті обтяженьщодо майна клієнтів з боку третіх осіб, в тому числі заставних, іпотечних обтяжень, арештів, судових арештів, податкових застав, забезпечувальних заходів, заборон на відчуження, обмежених речових прав третіх осіб (володіння, користування) щодо майна клієнта;

 • захист інтересів клієнта у всіх органах державної влади та місцевого самоврядування при розгляді питань, що стосуються майнових та особистих немайнових інтересів клієнта;

 • підготовка обґрунтованих відповідей на податкові запити органів ДФС, організація грамотної комунікації з податковими органами з питань обміну фіскальною інформацією в різних ситуаціях; комплексний аналіз ситуації, розробка стратегії поведінки клієнта з точки зору розкриття частини інформації або повної відмови в наданні інформації на необґрунтований запит;

 • юридична допомога в процесі проведення планових та позапланових контрольних фіскальних заходів; юридичний супровід податкових звірок і документальних перевірок, оскарження їх результатів;

 • юридична перевірка підстав для допуску перевіряючих до перевірки, складання обґрунтованих заперечень і пояснень з мотивівне допуску, оскарження незаконних дій, вимог і рішень перевіряючих на етапі допуску до перевірки та її початкового етапу;

 • адміністративне і судове оскарження податкових повідомлень-рішень; юридичний захист від необґрунтованого донарахування штрафних (фінансових) санкцій, накладення податкової застави або арешту на активи клієнта;

 • адміністративне та судове оскарження рішень органів контролю (нагляду) в сфері господарської діяльності;

 • правова допомога в підготовці відповідей на запити органів внутрішніх справ (Національної поліції), органів прокуратури, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, слідчих і оперативних органів, правова допомога при виклику клієнта до зазначених органів;

 • консультування клієнтів з питань грамотної комунікації зі слідчими органами щодо пов’язаних з контрагентами кримінальних проваджень; аналіз ступеня ризиків і зв’язку кримінальних проваджень з діяльністю компаній клієнта; вибудовування правильної стратегії і тактики поведінки, підготовка доказової бази для захисту компаній клієнта;

 • організація захисту у разі затримання та доставлення клієнта в орган досудового розслідування;

 • організація допомоги адвоката при проведенні правоохоронними органами обшуків на підприємстві (в офісі, на складі, інших приміщеннях), а також при отриманні тимчасового доступу до речей і документів;

 • комплексна правова допомога у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування; оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора.

 

Судовий захист

 

 • організація представництва (захисту) клієнта в судах всіх юрисдикцій і інстанцій з корпоративних, банківських, кредитних, податкових, митних, земельних, майнових спорів; спорів щодо об’єктів права інтелектуальної власності, спорів у сфері нерухомості та будівництва; спорів про захист прав споживачів, спорів що випливають з попередніх договорів і протоколів про наміри, з договорів оренди, лізингу, страхування, з договорів про надання послуг; спорів з суб’єктами владних повноважень, у справах про стягнення матеріальної та моральної шкоди, про порушення грошових зобов’язань і застосування всіх видів відповідальності за такі порушення, про притягнення посадових осіб підприємств до адміністративної відповідальності, пов’язаної з веденням підприємницької діяльності, у справах за зверненнями органів ДФС та інших контролюючих органів;

 • судове оскарження результатів податкових перевірок та інших інструментів фіскального контролю; рішень уповноважених органів про притягнення клієнта до адміністративної відповідальності;

 • ведення судових справ за участю іноземних юридичних і фізичних осіб;

 • проведення процесуального правового аудиту судової справи або групи справ;

 • аналіз судової практики;

 • розробка процесуальної стратегії і тактики;

 • організація проведення всіх видів судових експертиз у справі, а також експертних досліджень;

 • оскарження заочних рішень;

 • підбір і аналіз підстав апеляційного та касаційного оскарження рішень, постанов і ухвал судів всіх юрисдикцій; підготовка апеляційних та касаційних скарг з супровідними документами і обґрунтуваннями;

 • складання і подача скарги в Європейський суд з прав людини в інтересах клієнта;

 • контроль виконання судових рішень на всіх стадіях виконавчого провадження;

 • систематична робота з недопущення процесуальних диверсій і призупинення примусового стягнення;

 • робота з державними та приватними виконавцями;

 • правовий супровід процедур реалізації майна, на яке накладено арешт; контроль проведення публічних торгів, аукціонів з дотриманням усіх необхідних формальностей;

 • судове оскарження рішень, дій та бездіяльності державного і приватного виконавця; визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню, запобігання протиправним діям виконавця і/або стягувача у виконавчому провадженні;

 • розшук майна та активів боржника, в тому числі прихованих;

 • організація виконання рішень третейських судів та комерційних арбітражів на території України;

 • супровід процедур визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні.